Lẩu nấm thiên nhiên Ashima

Vnnavi

Vnnavi > Sài Gòn (TP.HCM) > Lẩu nấm thiên nhiên Ashima

Chúng tôi chấp nhận hình thức thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng

Giới thiệu trang web này cho bạn bè của bạn

Nhập vào email của bạn và của người mà bạn muốn giới thiệu, sau đó nhấn nút SUBMIT. Người ấy sẽ nhận được email giới thiệu trang nhà hàng này.

Thông tin truy cập

Tổng lượt truy cập: 124,678


Liên kết với Vnnavi:

FACEBOOK

TWITTER


GOOGLE+

In trang này

Hình ảnh Hình ảnh

Lẩu nấm thiên nhiên Ashima

Lẩu nấm thiên nhiên Ashima

11 Tú Xương, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Website: http://www.ashima.com.vn

Điện thoại: (08) 38329379

Fax: (08) 38329330

12.jpg

12.jpg
137.7 KB

9.jpg

9.jpg
153.6 KB

7.jpg

7.jpg
123.5 KB

8.jpg

8.jpg
153.9 KB


6.jpg

6.jpg
118.6 KB

5.jpg

5.jpg
150.8 KB

3.jpg

3.jpg
137.6 KB

1.jpg

1.jpg
129.7 KB


Trang 1 | 2 

photo

Valid XHTML 1.0 Transitional